Dispoziţia nr. 586 din 06.12.2018

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă extraordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2) şi (3) şi ale art. 106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Maramureş, în data de 7 decembrie 2018, ora 12.00 având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2018;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor din fondul constituit la dispoziţia consiliului judeţean pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțarea locală pe anul 2018;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de susținere a sportului de performanță;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de cooperare între Județul Maramureș prin Consiliul Județean Maramureș și Asociația Club Sportiv „Academia de Înot Baia Mare”, în vederea realizării în comun a celei de-a IV-a ediții a concursului de înot „Moș Crăciun”;
 5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de cooperare între Județul Maramureș prin Consiliul Județean Maramureș și Clubul Copiilor Sighetu Marmaţiei, în vederea realizării în comun a proiectului „Cum e datina străbună” - Festival de datini şi obiceiuri de iarnă;
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 265/2018;
 7. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al Municipiului Baia Mare în domeniul public al Judeţului Maramureş a unui bun imobil – teren și declararea acestuia ca bun de interes public județean;
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2018;
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Maramureş la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2018.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în mass-media şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş; 
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 6 decembrie 2018
Nr. 586

Link-uri rapide

Informaţii utile

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

CBC Parliament – Parlamentul Cooperării Transfrontaliere

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.