JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
- PREŞEDINTE -
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 28 noiembrie 2016, ora 13.00 având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre de modificare a anexei Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 167/ 2016 privind validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2016;
 3. Proiect de hotărâre de modificare în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2016;
 4. Proiect de hotărâre de completare a anexei la Hotărârea nr. 56/2016 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2016;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 la Regia Autonomă „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL” Baia Mare;
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii al Revistei de cultură „Nord Literar ”;
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Şcolii Populare de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare;
 8. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului pentru efectuarea Serviciului judeţean de transport public de persoane;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Studiului prospectiv de promovare şi branding”, anexă la „Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Maramureş pentru perioada 2014-2020” şi a Logo-ului judeţului Maramureş;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Maramureş, în calitate de asociat la Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Valea Izei – Moisei;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Maramureş, în calitate de asociat la Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Mara – Gutâi;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Maramureş, în calitate de asociat la Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Maramureş Vest;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Maramureş, în calitate de asociat la Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Mara Natur;
 15. Informare privind deficienţele consemnate în Raportul de audit nr. 1539/26.09.2016 încheiat în urma misiunii de audit a conturilor anuale de execuţie şi a bilanţului contabil pentru anul 2015 de Camera de Conturi Maramureş;
 16. Informare privind starea de viabilitate a drumurilor judeţene, inventarul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ce trebuie executate, realizările S.C. „Drumuri şi Poduri Maramureş” S.A. în perioada 01.01 - 30.09.2016.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.


PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 23 noiembrie 2016
Nr. 570

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.