JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă extraordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2) şi (3) şi art. 106, coroborate cu prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Maramureş, în data de 1 noiembrie 2018, ora 12.00 având următorul proiect al ordinii de zi:
  1. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de cooperare între Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Judeţul Maramureș cu privire la organizarea Reuniunii grupului de experți în domeniul selecției de personal din cadrul Oficiului European pentru Selecția Personalului – EPSO;
  2. Proiect hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din județele Sălaj şi Maramureş la servicii medicale de urgenţă”, în vederea promovării spre finanțare în cadrul POR 2014-2020;
  3. Proiect hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Maramureş”, în vederea promovării spre finanțare în cadrul POR 2014-2020.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în mass-media şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 30 octombrie 2018
Nr. 527

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.