JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă extraordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2) şi (3) şi art. 106, coroborate cu prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE

          Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Maramureş, în data de 18 octombrie 2018, ora 12.00 având următorul proiect al ordinii de zi:
  1. Proiect de privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „EXTINDERE PE VERTICALĂ TRONSON SUDIC ŞI REPARAŢII CAPITALE ŞARPANTĂ ŞI SCHIMBARE ÎNVELITOARE TRONSON NORDIC CORP CLĂDIRE C1” la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Extinderea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare”;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente ale obiectivului „Extinderea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare”;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2018;
  5. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului judeţului Maramureş, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017.
          Art.2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoștință publică şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 16 octombrie 2018
Nr. 515

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.