JUDETUL MARAMURE
CONSILIUL JUDETEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind delegarea unor atribuții domnului TRUFAN RADU DANIEL, vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș

          PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN MARAMUREŞ,

          In conformitate cu prevederile:
 • Hotărârii Consiliului Județean nr.197 din data de 28.10.2020 privind alegerea domnului Trufan Radu Daniel în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș;
 • art. 191 alin (7) coroborate cu prevederile art. 157 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul dispozițiilor art. 191 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

          Art.1. (1) Domnul TRUFAN RADU DANIEL, vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș, va exercita prin delegare unele atribuții ale Președintelui Consiliului Județean Maramureș, după cum urmează:
 1. Coordonează activitatea Direcției Arhitect Șef din cadrul Consiliului Județean Maramureș;
 2. Coordonează activitatea unor instituții din subordinea Consiliului Județean Maramureș:
  • Direcția Județeană pentru Evidența Persoanelor;
  • Serviciul Județean de Pază;
  • Muzeul Județean de Mineralogie “Victor Gorduza” Baia Mare;
 3. asigură realizarea raporturilor de cooperare și colaborare cu unele instituții finanțate de către Consiliul Județean Maramureș și monitorizează utilizarea eficientă a bugetelor alocate acestora:
  • Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș;
  • Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Baia Mare;
  • Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sighetu Marmației
          (2) In exercitarea atribuțiilor delegate conform alin.1), domnul vicepreședinte TRUFAN RADU DANIEL va semna toate documentele întocmite la nivelul structurilor de specialitate cu ocazia desfășurării activităților specifice.
          Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul oficial local Maramureș și se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
 • Biroului Resurse Umane;
 • Compartimentelor din cadrul Consiliului Judetean Maramureș;
 • Domnului TRUFAN RADU DANIEL.

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu BOGDAN
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica TODORAN
Nr. 489
Baia Mare, 29 octombrie 2020

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.