Dispoziţia nr. 426 din 07.08.2018

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă extraordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2) şi (3) şi art. 106, coroborate cu prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în ședință extraordinară Consiliul Județean Maramureș, în data de 9 august 2018, ora 11.00 având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre de validare a rectificării bugetului propriu al județului Maramureș pe anul 2018
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al județului pe anul 2018;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Judeţean Maramureş la diferite acțiuni finanţate din rezerva bugetară;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.164/30 octombrie 2013 privind încheierea Contractului de credit de investiții, a Contractului de ipotecă asupra creanțelor rezultate din veniturile bugetare ale autorității administrației publice locale precum și a Contractului de ipotecă mobiliară între C.E.C. Bank S.A. și Județul Maramureș;
 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentanților județului Maramureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Drumuri – Poduri Maramureș” S.A.;
 6. Proiect de hotărâre privind reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. „Drumuri - Poduri Maramureș” S.A.;
 7. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea proiectului „Recunoaștere și recunoștință pentru făuritorii României Mari”, dedicat Centenarului Marii Uniri;
 8. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea proiectului „Centenarul Unirii 1918 – 2018. Maramureșul înainte și după Marea Unire a Românilor”, dedicat Centenarului Marii Uniri;
 9. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea proiectului „Preotul Vasile Lucaciu – Promotor al proiectului Marii Uniri”, dedicat Centenarului Marii Uniri;
 10. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea proiectului „Editarea unui album Monumente din județul Maramureș închinate eroilor din Primul Război Mondial”, dedicat Centenarului Marii Uniri;
 11. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea proiectului „Reconstituire Drumul Unirii”, dedicat Centenarului Marii Uniri;
 12. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea proiectului „Maramureșul și Marea Unire”, dedicat Centenarului Marii Uniri;
 13. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Judeţul Maramureş a dreptului de preemțiune asupra imobilului situat în Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 61, judeţul Maramureş, Monument istoric cunoscut sub numele de „Fostul palat episcopal, azi Întreprinderea de tricotaje”;
 14. Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat între Ministerul Sănătății, Judeţul Maramureş, Judeţul Sălaj, Spitalul Județean de Urgență Zalău, Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, Spitalul Orășenesc Târgu Lăpuș, Spitalul de Recuperare Borșa, Spitalul Municipal Sighetu Marmației, pentru derularea proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din județele Sălaj și Maramureş la servicii medicale de urgență”;
 15. Proiect de Hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat între Ministerul Sănătății, Judeţul Maramureş, Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea” Baia Mare, Spitalul Orășenesc Târgu Lăpuș, Judeţul Maramureş, Spitalul de Boli Infecțioase şi Psihiatrie Baia Mare, Spitalul de Recuperare Borșa, Spitalul Municipal Sighetu Marmației, pentru derularea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația judeţului Maramureș”.

          Art.2. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică și se comunică:
 • Instituției Prefectului – Județul Maramureș;
 • Direcției Juridice și Administrație Publică.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 07 august 2018
Nr. 426

Link-uri rapide

Informaţii utile

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

CBC Parliament – Parlamentul Cooperării Transfrontaliere

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.