Dispoziţia nr. 368 din 02.09.2019

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă de îndată

          Având în vedere prevederile art. 179, alin. (1) şi (3), precum şi ale art. 196 alin. (1) litera b), din O.U.G. mr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Președintele Consiliului Judeţean Maramureș emite prezenta:

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în ședință de îndată Consiliul Județean Maramureș, în data de 05 septembrie 2019 la ora 12.00, în Sala de ședințe „Bogdan Vodă” din Palatul Administrativ al Județului Maramureș.
          Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinței este cuprins în anexa la prezenta dispoziție.
          Art.3. Prezenta dispoziție se publică pe site-ul Consiliului Județean Maramureș şi se comunică la:
  • Instituția Prefectului - Județul Maramureș;
  • Direcția Juridică şi Administrație Publică;
  • Mass-media judeţeană.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurica Todoran
Nr.: 368
Baia Mare, 02 septembrie 2019

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.