JUDETUL MARAMURE
CONSILIUL JUDETEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş,

          Având în vedere prevederile:
  • Art. 134, art. 178, alin. (1), art. 179, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modifcările şi completările ulterioare;
  • Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Maramureş aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 51/2020, modificat şi completat;
          În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modifcările şi completările ulterioare;

DISPUNE:

          Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Maramureş în şedință ordinară, pentru data de 29 iulie 2020, ora 12.00, care se va desfășura în sistem videoconferință prin intermediul aplicaţiei informatice CISCO WEBEX.
          Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinţei este cuprins în anexă la prezenta dispoziţie.
          Art.3. Prezenta dispoziţie se publică pe site-ul Consiliului Judeţean Maramureş şi se comunică la:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
  • Consilierii județeni;
  • Mass-media judeţeană.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 366
Baia Mare, 16 iulie 2020

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.