Dispoziţia nr. 325 din 25.05.2018

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) și art. 106 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Președintele Consiliului Judeţean Maramureș emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Maramureș în ședință ordinară, pentru data de 31 mai 2018, ora 12.00, având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre pentru acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al judeţului Maramureş” Preasfințitului Părinte Iustin - Episcop al Maramureșului și Sătmarului;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2018;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea conturilor anuale de execuţie a bugetelor pe anul 2017 pentru bugetul propriu al judeţului;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării sumelor din fondul constituit la dispoziţia consiliului judeţean pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2018;
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean Maramureş la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Maramureş”pe anul 2018;
 7. Proiect de hotărâre privind atribuirea şi încheierea contractului de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare a judeţului Maramureș pentru activitățile aferente Centrului de Management Integrat al Deșeurilor;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei structurilor sportive care beneficiază de finanţare nerambursabilă şi a sumelor alocate proiectelor din domeniul sportului, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2018;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 59/ 2018 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2018;
 11. Proiect de hotărâre privind acordarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pentru angajați;
 12. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor bunuri din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, în domeniul public al județului Maramureş;
 13. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor bunuri din domeniul public al municipiului Baia Mare în domeniul public al judeţului Maramureş;
 14. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor bunuri din domeniul public al comunei Bocicoiu Mare în domeniul public al județului Maramureş;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor intervenite în domeniul public al județului Maramureș în cursul anului 2017;
 16. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru imobilul aparținând domeniului public al județului Maramureş, situat în municipiul Baia Mare, str. 8 Martie nr. 5;
 17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Maramureş a unor bunuri aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare;
 18. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare pentru imobilul aparținând domeniului public al județului Maramureș, situat în municipiul Sighetu Marmației, str. Vasile Alecsandri nr. 1;
 19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Judeţul Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Baia Mare, P-ța Libertăţii, nr.10, et. 1, ap. 2, judeţul Maramureş, Monument istoric cunoscut sub numele de Casă;
 20. Proiect de hotărâre privind reluarea procedurii de selecţie pentru membrii Consiliului de Administraţie la S.C. „Drumuri şi Poduri Maramureş” S.A.;
 21. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Maramureş în Adunarea Generală a Acţionarilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară A.D.I. – Maramureş;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Maramureş, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret a judeţului Maramureş şi Clubul Sportiv Municipal „Ştiinţa Baia Mare”, în vederea finanțării în comun a programului „întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive“;
 23. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 167/ 2016 privind validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş;
 24. Raport asupra situației gestionării bunurilor pe anul 2017.

          Art.2. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică şi se comunică la:
 • Instituția Prefectului Județului Maramureș;
 • Direcția Juridică şi Administrație Publică;
 • Mass-media judeţeană.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 25 mai 2018
Nr. 325

Link-uri rapide

Informaţii utile

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

CBC Parliament – Parlamentul Cooperării Transfrontaliere

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.