JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
- PREŞEDINTE -
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 22 iulie 2016, ora 11.00 având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului domnului Butuza Cosmin Răzvan şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean;
 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeţean de pe lista de supleanţi a Partidului Social Democrat;
 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeţean de pe lista de supleanţi a Partidului Naţional Liberal;
 4. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a componenţei unor comisii de specialitate pe domenii de activitate;
 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică;
 6. Proiect de hotărâre de completare a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 109 din 29 iunie 2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Maramureş în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară A.D.I. – Maramureş;
 7. Proiect de hotărâre de completare a Hotărârii nr. 110/ 2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord;
 8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Baia Mare, str. Teatrului, nr. 2/4, Casa Gall, cod LMI 2015: MM-II-m-B-04489 înscris în CF 4486/4 Baia Mare, nr. topo 480/2,481 şi 483/2 cu o suprafaţă construită de 94,45 mp.;
 9. Proiect de hotărâre privind instituirea de restricţii de circulaţie pe drumurile județene DJ 193E, tronson lim. județ Satu Mare km 20+325-int. cu DJ 108A km 22+325 DJ 108P, tronson int. DJ 108D km 0+000-lim. jud. Satu Mare km 17+000;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport 2014-2019 prin reducerea numărului de curse şi modificarea graficului de circulaţie;
 12. Proiect de hotărâre de aprobare a Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor efectuate în exercitarea mandatului de către preşedinte, vicepreşedinţi, consilierii judeţeni, precum şi la suportarea cheltuielilor de transport pentru participarea consilierilor judeţeni la şedinţele de plen şi ale comisiilor de specialitate;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2016;
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea utilizării excedentului anual al bugetului judeţului, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2015;
 16. Proiect de hotărâre privind reprezentarea judeţului Maramureş în Adunarea generală a acţionarilor la S.C. „Drumuri Poduri Maramureș” S.A. Baia Mare;
 17. Proiect de hotărâre de completare a anexei la Hotărârea nr. 56/2016 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2016;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de distribuire între parteneri a bunurilor şi echipamentelor rezultate în urma implementării Proiectului „Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord”;
 19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Maramureş în Consiliul de administraţie al Spitalului judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare;
 20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Maramureş în Consiliul de administraţie al Spitalului de boli infecţioase psihiatrie şi dermatovenerologie Baia Mare;
 21. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în Adunarea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
 22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în Consiliul de administraţie al Casei judeţene de Asigurări de Sănătate Maramureş;
 23. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare;
 24. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie al Muzeului judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş;
 25. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie al Muzeului judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureş;
 26. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie al Muzeului judeţean de Artă „Centrul Artistic” Baia Mare;
 27. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie al Muzeului judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare;
 28. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în Consiliul Administrativ al Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania”Baia Mare;
 29. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în Consiliul Administrativ al Centrului judeţean de Conservare şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş;
 30. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în Consiliul Administrativ al Şcolii Populare de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare;
 31. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în Consiliul Administrativ al Complexului Astronomic Baia Mare;
 32. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie al Revistei „Nord Literar”;
 33. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Maramureş în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş;
 34. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Baia Mare;
 35. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie al Şcolii Speciale Gimnaziale Baia Mare;
 36. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Baia Mare;
 37. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Sighetu Marmaţiei;
 38. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Vişeu de Sus;
 39. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tg. Lăpuş;
 40. Proiect de hotărâre privind numirea directorului la Serviciul judeţean de Pază Maramureş;
 41. Notă privind execuţia bugetului propriu al judeţului, pe secţiuni, la 30 iunie 2016.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Ioan Dragoş
Baia Mare, 15 iulie 2016
Nr. 324

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.