Dispoziţia nr. 284 din 19.04.2018

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) și art. 106 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Președintele Consiliului Judeţean Maramureș emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Maramureș în ședință ordinară, pentru data de 26 aprilie 2018, ora 12.00, având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului judeţului Maramureş, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2018;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Maramureș la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării sumelor din fondul constituit la dispoziţia consiliului judeţean pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2018;
 5. Proiect de hotărâre de modificare a Anexei 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 47/ 2018;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Maramureş pentru perioada 2014-2020” actualizată;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Întelegerii de cooperare între Județul Maramureș din România şi Regiunea Transcarpatia din Ucraina;
 8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentanților județului Maramureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ,,Drumuri - Poduri Maramureș“ S.A.;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Maramureş;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii la Muzeul județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare;
 11. Proiect de hotărâre de modificare a anexei la Hotărârea nr. 59/ 2018 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului Judeţean Maramureş pe anul 2018;
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de transport 2013 - 2019 prin schimbarea orelor de plecare – sosire, din graficul de circulație;
 13. Proiect de hotărâre privind acordarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pentru angajați;
 14. Proiect de hotărâre privind retragerea licențelor de traseu pentru unele trasee cuprinse în Programul de transport 2013 – 2019;
 15. Proiect de hotărâre privind însușirea declarației autentificate prin Încheierea nr. 7231/18.12.2017;
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului ACCESS ROUA - Reabilitarea drumurilor de legătură care duc la punctele de trecere a frontierei (ACCESS ROUA - Rehabilitation of connection roads leading to the crossing points), propus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Comun Romania - Ucraina ENI CBC 2014-2020 precum şi a cofinanţării acestuia;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului SAFETY - prevenirea și combaterea criminalității în regiunea de frontieră (SAFETY – prevention and fight against crime in the border region), propus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Comun Romania - Ucraina ENI CBC 2014-2020 precum şi a cofinanţării acestuia;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului ACTION - intervenții comune în situații de urgență (ACTION - joint interventions in emergency situation), propus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Comun România - Ucraina ENI CBC 2014-2020 precum şi a cofinanţării acestuia;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului ALTHERA – terapii alternative în Maramureş şi Ivano Frankivsk (ALTHERA – Alternative Therapies in Maramures and Ivano Frankivsk), propus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Comun Romania - Ucraina ENI CBC 2014-2020 precum şi a cofinanţării acestuia;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului ETHNO – cultură și tradiții autentice (ETHNO – culture and authentic traditions), propus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Comun Romania - Ucraina ENI CBC 2014-2020 precum şi a cofinanţării acestuia;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului DRANICA.18-Promovarea patrimoniului imaterial al lemnului din Maramureș & Transcarpatia, ghid etnic pentru prelucrarea lemnului prin metode tradiționale (Promoting the immaterial wooden heritage of Maramures & Transcarpathia, a technical handbook for traditional woodworking), propus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Comun Romania - Ucraina ENI CBC 2014-2020 precum şi a cofinanţării acestuia

          Art.2. Prezenta dispoziție se publică pe site-ul Consiliului Județean Maramureș şi se comunică la:
 • Instituția Prefectului Județului Maramureș;
 • Direcția Juridică şi Administrație Publică;
 • Mass-media judeţeană.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 19 aprilie 2018
Nr. 284

Link-uri rapide

Informaţii utile

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

CBC Parliament – Parlamentul Cooperării Transfrontaliere

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.