Dispoziţia nr. 253 din 22.03.2018

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art. 106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Maramureş în şedinţă ordinară, pentru data de 28 martie 2018, ora 12.00, având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2018;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2018;
 3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului judeţului Maramureş, rezultat la încheierea exercitiului bugetar pe anul 2017;
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 23/27.02.2018 privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor ce se plătesc de Consiliul Judeţean Maramureş pentru diferite structuri asociative în care Judeţul Maramureş are calitatea de membru, pentru anul 2018;
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării sumelor din fondul constituit la dispoziţia consiliului judeţean pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2018;
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Maramureş la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 7. Proiect de hotărâre privind privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru un bun imobil - teren, situat în municipiul Baia Mare, B-dul Unirii;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2018;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare pentru organizarea şi desfăsurarea proiectului de interes judeţean „Uniţi pentru Marea Unire”;
 10. Proiect de hotarâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanţă de prim eşalon Clubul Sportiv „Știinţa” Baia Mare – echipa de volei masculin;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanţă de prim eşalon Clubul Sportiv Municipal Baia Mare – echipa de rugby;
 12. Proiect de hotarâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanţă de prim eşalon Clubul Sportiv Minaur Baia Mare – echipa de handbal masculin;
 13. Proiect de hotarâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanţă de prim eşalon Clubul de Șah al Municipiului Baia Mare;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pentru angajaţi;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pentru elevi;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri cheltuieli al S.C. „Drumuri -Poduri Maramureş”S.A., pe anul 2018;
 17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2018;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru selectia membrilor Consiliului de Administratie la S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A.;
 19. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din „domeniul public al Statului Român şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, în domeniul public al judeţului Maramureş şi în administrarea Consiliului Judeţean Maramureş;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare;
 21. Proiect de hotărâre privind măsurile pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Maramureş;
 23. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 164/2008 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor spaţii din domeniul public al judeţului Maramureş;
 24. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.26/2018 de aprobare a Ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale;
 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 167/2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş.
          Art.2. Prezenta dispoziţie se publică pe site-ul Consiliului Judeţean Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Mass-media judeţeană.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 22 martie 2018
Nr. 253

Link-uri rapide

Informaţii utile

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

CBC Parliament – Parlamentul Cooperării Transfrontaliere

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.