Dispoziţia nr. 169 din 02.05.2019

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă extraordinară
          Având în vedere prevederile art. 94, alin. (2) şi (3) precum şi ale art. 106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Președintele Consiliului Judeţean Maramureș emite prezenta
DISPOZIŢIE:
          Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Maramureş în şedință extraordinară, pentru data de 6 mai 2019, ora 12.00, în Sala de ședințe „Bogdan Vodă” din Palatul Administrativ al Județului Maramureș având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „Drumuri şi Poduri Maramureş” S.A., pe anul 2019;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de întreținere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene, în anul 2019;
 3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe destinaţii a sumei aprobate din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2019, pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non profit de interes general, în domeniul sportului;
 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe destinaţii a sumei aprobate din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2019, pentru acordarea unor forme de sprijin financiar unităților de cult;
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Normelor pentru finanțarea proiectelor, programelor și acțiunilor cultural - educaționale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Maramureș;
 6. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru realizarea evenimentului „Festivalul internaţional de cântece şi jocuri populare“ organizat de Comuna Strâmtura;
 7. Proiect de hotarare privind încheierea unui Acord de cooperare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş pentru realizarea Proiectului educativ judeţean „Dor de Maramureş”;
 8. Proiect de hotărâre privind preluarea contractelor de închiriere pentru unele spații din imobilul situat în municipiul Baia Mare, str. Moldovei, nr. 17 A;
 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri organizatorice de punere în aplicare a Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 83/2019 privind reorganizarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Maramureș;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2019.
          Art.2. Prezenta dispoziție se publică pe site-ul Consiliului Județean Maramureș şi se comunică la:
 • Instituția Prefectului - Județul Maramureș;
 • Direcția Juridică şi Administrație Publică;
 • Mass-media judeţeană.
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 2 mai 2019 Nr.169

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.