Serviciul Public Judeţean SALVAMONT Maramureş organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 7 posturi contractuale de salvator montan

11 Iulie 2019
ANUNŢ

Serviciul Public Judeţean SALVAMONT Maramureş organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată
 • a 7 posturi contractuale de salvator montan:
  • grad I -1 post
  • grad II - 6 posturi
Concursul va avea loc la sediul SPJ Salvamont Maramureş, str. Gheorghe Şincai, nr. 46, Baia Mare.
 • 01.08.2019, ora 09.00 – proba scrisă
 • 05.08.2019, ora 14.00 – proba practică
 • 07.08.2019, ora 09.00 – interviul.

Depunerea contestaţiilor se va face în cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei practice, respectiv a interviului. Soluţionarea contestaţiilor:o zi lucrătoare.

Condiţii de participare:
 • cetăţenie română sau cetăţenie a altor state membre ale UE şi domiciliul în România;
 • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă legală;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • vechime în muncă – minim 3 ani;
 • salvator montan cu atestat valabil şi cerinţele conform art. 24 din HG 77/2003;
 • experienţă profesională ca salvator montan, în salvarea de pe pârtii de schi, minim 3 sezoane de iarnă;
 • experienţă profesională ca salvator montan, în salvarea din zone greu accesibile, minim 3 sezoane (primăvara, vară, toamnă)

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă:
 • cerere de înscriere la concurs;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului;
 • carnetul de muncă sau adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în copie;
 • cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • curriculum vitae.

Copiile de pe actele menţionate pentru dosarul de concurs vor fi însoţite de actele originale pentru certificare.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs este 25.07.2019.

Bibliografie:
 • H.G. nr.77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureş;
 • Regulamentul de ordine interioară al Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureş.

Șef Serviciu
Benga Victor Daniel

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.