Rezultatul soluţionării Contestaţiei nr. 5167/15.06.2016 depusă de domnul Mureşan Viorel Vasile şi Contestaţiei nr. 5168/15.06.2016 depusă de domnul Ruzsa Gavril

16 Iunie 2016
Comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere de director la Serviciul judeţean de pază Maramureş, numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş nr. 237/25.05.2016 modificată cu Dispoziţia nr. 268/15.06.2016, analizând contestaţiile depuse de domnii Mureşan Viorel Vasile şi Ruzsa Gavril, a constatat următoarele: [...]
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ
COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
Nr. 5167/5168 din 16.06.2016

REZULTATUL
soluţionării Contestaţiei nr. 5167/15.06.2016 depusă de domnul Mureşan Viorel Vasile şi Contestaţia nr. 5168/15.06.2016 depusă de domnul Ruzsa Gavril la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere de director la Serviciul judeţean de pază Maramureş

Comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere de director la Serviciul judeţean de pază Maramureş, numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş nr. 237/25.05.2016 modificată cu Dispoziţia nr. 268/15.06.2016, analizând contestaţiile depuse de domnii Mureşan Viorel Vasile şi Ruzsa Gavril, a constatat următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) și art. 34 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de soluționare a contestațiilor are competența de a analiza lucrările scrise, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Urmare analizării lucrărilor scrise şi ale baremului de corectare, comisia de soluționare a contestațiilor comunică următoarele rezultate la proba scrisă:

Nr. crt. Nume/prenume candidat Observaţii
1. Mureşan Viorel Vasile Admis
2. Ruzsa Gavril Respins

Comisia de soluţionare a contestaţiilor a admis contestația depusă de domnul Mureşan Viorel Vasile şi a modificat punctajul obţinut la proba scrisă, întrucât conform art. 33 lit. d) din H.G. nr. 286/2011, „candidatul declarat iniţial „respins” a obţinut punctajul minim pentru promovarea probei scrise”.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor a respins contestaţia depusă de domnul Ruzsa Gavril, întrucât, conform art. 34 lit. b) din H.G. nr. 286/2011, a constatat că punctajele au fost acordate conform baremului de concurs, iar punctajele acordate de comisia de soluţionare a contestaţiilor nu modifică rezultatul obţinut la proba scrisă.

Potrivit art. 35 din H.G. nr. 286/2011, cu modifiările şi completările ulterioare, candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

SECRETARUL COMISIEI,

Afişat azi 16.06.2016, ora 15,30


Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.