Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de şofer din cadrul Serviciului transport şi utilităţi

04 Noiembrie 2015

În urma selectării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în perioada 11 – 13 noiembrie 2015 pentru ocuparea functiei contractuale vacante de şofer din cadrul Serviciului transport şi utilităţi, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: [...]
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere

În urma selectării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în perioada 11 – 13 noiembrie 2015 pentru ocuparea functiei contractuale vacante de şofer din cadrul Serviciului transport şi utilităţi

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:
  • pentru functia de şofer – s-au depus 4 dosare.

Nr. crt. Nume/prenume candidat Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. Albert Alexandru Dumitru Admis  
2. Maghear Adrian Vasile Admis  
3. Pop Dan Admis  
4. Dârle Ciprian Admis  

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 11 noiembrie 2015, ora 10:00, la sediul Consiliului judetean Maramureş - Baia Mare, Str. Gh.Şincai nr. 46.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecţia dosarelor pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişare, conform art. 31 din Regulamentu-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Afişat astăzi 04 noiembrie 2015 ora 09.30, la sediul Consiliului Judeţean Maramureş

Secretarul comisiei de concurs: Simicorescu Sorina

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.