Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, din cadrul Direcţiei economice şi patrimoniu - Serviciul buget - Compartiment impozite şi taxe, executare silită

10 Decembrie 2014
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ
Nr. 8819/10.12.2014

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie organizat în data de 15-17.12.2014 din cadrul Direcţiei economice şi patrimoniu - Serviciul buget - Compartiment impozite şi taxe, executare silită

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 1173/2009, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică de execuţie Instituţia sau autoritatea publică Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
 1. SIMON GEORGETA CONSILIER I PRINCIPAL CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ ADMIS -
 2. DEAC MARIA DOMNICA CONSILIER I PRINCIPAL CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ ADMIS -
 3. LUP ADELA MIHAELA CONSILIER I PRINCIPAL CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ ADMIS -
 4. CRECIUN MIHAELA-OANA CONSILIER I PRINCIPAL CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ ADMIS -
 5. TALOS OTILIA CORNELIA CONSILIER I PRINCIPAL CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ ADMIS -

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 15.12.2014, ora 10:00, la sediul Consiliului Judetean.Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificata si completata care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi 10.12.2014 ora 11, la sediul Consiliului Judeţean Maramures.

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte: Glodan Ana - director executiv - Direcţia economică şi patrimoniu
Membrii: Barbul Gerrard - şef serviciu - Serviciul buget
             Ciocotişan Cristina - responsabil procedură - reprezentant ANFP
Secretar: Simicorescu Sorina - consilier I superior Compartiment resurse umane

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.