Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere în urma selectării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de muncitor calificat I şi un post de îngijitor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Maramureş

25 Iunie 2015

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere în urma selectării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în perioada 02 – 06 iulie 2015 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de muncitor calificat I (2 posturi) şi un post de îngijitor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Maramureş
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere
în urma selectării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în perioada 02 – 06 iulie 2015 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de muncitor calificat I (2 posturi) şi un post de îngijitor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Maramureş

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:
  • pentru posturile de muncitor calificat I – nu s-a depus nici un dosar
  • pentru postul de îngrijitor – s-a depus un singur dosar.

Pentru postul de îngrijitor

Nr. crt. Nume/prenume candidat Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. Haisu Daniela Admis  

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 02 iulie 2015, ora 10:00, la sediul Consiliului judetean Maramureş - Baia Mare, Str. Gh.Şincai nr. 46.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecţia dosarelor pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişare, conform art. 31 din Regulamentu-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Afişat astăzi 25 iunie 2015 ora 12.30, la sediul Consiliului Judeţean Maramureş

Secretarul comisiei de concurs: David Rodica ____________________

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.