Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere în urma selectării dosarelor candidaţilor din data de 07.04.2016, înscrişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de şef serviciu la Serviciul turism şi promovarea judeţului

08 Aprilie 2016

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere în urma selectării dosarelor candidaţilor din data de 07.04.2016, înscrişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de şef serviciu la Serviciul turism şi promovarea judeţului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Maramureş, concurs organizat în perioada 12 – 14 aprilie 2016.
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere
în urma selectării dosarelor candidaţilor din data de 07.04.2016, înscrişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de şef serviciu la Serviciul turism şi promovarea judeţului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Maramureş, concurs organizat în perioada 12 – 14 aprilie 2016

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 1173/2009, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Nume/prenume candidat Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. Golban Raluca Admis  
2. Pop Oana Ramona Admis  
3. Kozma Talida Admis  
4. Stan Irina Admis Cu conditia ca pana la data de 11.04.2016 ora 12 sa prezinte dovada vechimii in specialitatea studiilor conform Ordin nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverintei care atesta vechimea in munca si vechimea in specialitatea studiilor.
5. Bondrea Smaranda Ramona Admis Cu conditia ca pana la data de 11.04.2016 ora 12 sa prezinte dovada vechimii in specialitatea studiilor conform Ordin nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverintei care atesta vechimea in munca si vechimea in specialitatea studiilor.


Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 12 aprilie 2016, ora 10:00, la sediul Consiliului judetean Maramureş - Baia Mare, Str. Gh.Şincai nr. 46.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecţia dosarelor pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi 08 aprilie 2016 ora 10,00 la sediul Consiliului Judeţean Maramureş.

Secretar: David Rodica

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.