Rezultatul selectării dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate, gradul II și consilier juridic debutant din cadrul Direcției de dezvoltare și implementare proiecte - Compartimentul gestiune integrată a deşeurilor

10 Noiembrie 2015

În urma selectării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în perioada 16-18 noiembrie 2015 pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate, gradul II și consilier juridic debutant din cadrul Direcției de dezvoltare și implementare proiecte - Compartimentul gestiune integrată a deşeurilor.
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ
COMISIA DE CONCURS

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

În urma selectării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în perioada 16-18 noiembrie 2015 pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate, gradul II și consilier juridic debutant din cadrul Direcției de dezvoltare și implementare proiecte - Compartimentul gestiune integrată a deşeurilor.

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:
  • pentru postul de inginer mecanic s-au depus 2 dosare;
  • pentru postul de consilier juridic debutant s-au depus 2 dosare;

Nr. crt. Nume şi prenume Funcţia contractuală Rezultat Observații
1. GRINDEAN SABIN inspector de specialitate gr.II (inginer mecanic) ADMIS  
2. JISA CĂLIN NICOLAE inspector de specialitate gr. II (inginer mechanic) RESPINS Nu face dovada vechimii în specialitatea studiilor solicitate;
3. MARCU CLAUDIA MARIA Consilier juridic debutant ADMIS  
4. GHIRITI DIANA Consilier juridic debutant ADMIS  

  
Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 16.11.2015, ora 10,00 la sediul Consiliului Județean Maramureș - Baia Mare, str. Gh. Șincai nr. 46.

Conform prevederilor art. 31 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată și completată ulterior, contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

Afișat astăzi 16.11.2015, ora 11,00 la sediul Consiliului Județean Maramureș.

Secretar: Simicorescu Sorina

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.