REZULTAT - PROBA SCRISĂ pentru concursul de recrutare din data de 15.12.2021 ora 11.00, organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de Consilier, cls.I, grad asistent, din cadrul Direcției Tehnice și Investiții

16 Decembrie 2021
Nr. 26530 / 16.12.2021

REZULTAT - PROBA SCRISĂ
pentru concursul de recrutare din data de 15 decembrie 2021 ora 1100, organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de Consilier, cls.I, grad asistent, din cadrul Serviciului Tehnic Investiții și Infrastructură - Direcția Tehnică și Investiții

Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatul probei scrise
CONSILIER, CLS.I, GRAD ASISTENT

Nr. crt.   Număr înregistrare dosar  Punctaj probă scrisă  Rezultatul probei  Observații 
1. 25091 / 02.12.2021  74,34 puncte  ADMIS   -
 2. 23786 / 16.11.2021  66,50 puncte  ADMIS  -
 3. 25137 / 03.12.2021  38,00 puncte  RESPINS  -

Conform art. 60 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu art. 618 alin. 14) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioar, sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Consiliului Județean Maramureș.

Proba de interviu va fi susținută în data de 20 decembrie 2021 ora 11.00.

Afişat azi 16.12.2021, ora 16.30 la sediul și pe site-ul Consiliului Județean Maramureș www.cjmaramures.ro în cadrul secțiunii “Cariera”.

Secretar comisie concurs.
Consilier I superior - Birou resurse umane
Ilieș Anuța

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.