REZULTAT - PROBA INTERVIU pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante, Consilier, cls.I, grad asistent, din cadrul Direcției Tehnice și Investiții

20 Decembrie 2021
Nr. 26869 / 20.12.2021

REZULTAT - PROBA INTERVIU
pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante, Consilier, cls.I, grad asistent, din cadrul Serviciului Tehnic Investiții și Infrastructură - Direcția Tehnică și Investiții, în data de 20.12. 2021 ora 11.00

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatul interviului:
Nr. Crt.  Număr înregistrare dosar  Punctaj interviu  Rezultatul probei 
1. 25091 / 02.12.2021  88,67  ADMIS 
2. 23786 / 16.11.2021  81,34  ADMIS 

Conform art. 61 alin. (5) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu art. 618 alin. (14 ) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare sunt declaraţi admişi la interviu, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului interviului, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare care se depune la registratura Consiliului Județean Maramureș str. Gh. Șincai nr. 46 , Baia Mare.

Afişat azi 20 decembrie 2021, ora 16.00 la sediul și pe site-ul Consiliului Județean Maramureș www.cjmaramures.ro în cadrul secțiunii “Cariera”.

Secretar comisie concurs,
Consilier I superior
Ilieș Anuța

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.