REZULTAT - PROBA INTERVIU la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante, consilier, cls.I, grad superior, din cadrul Serviciului Tehnic Investiții și Infrastructură - Direcția Tehnică și Investiții

12 Octombrie 2021
Nr. 21145 / 12.10.2021

REZULTAT - PROBA INTERVIU

la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante, consilier, cls.I, grad superior, din cadrul Serviciului Tehnic Investiții și Infrastructură - Direcția Tehnică și Investiții, din data de 11 octombrie 2021 ora13.00

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatul interviului :
Nr. Crt. Număr înregistrare dosar Punctaj interviu Rezultatul probei
1. Nr. 18195 / 02.09.2021 61 puncte ADMIS

Conform art. 61 alin. (5) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu art. 618 alin. (14 ) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare sunt declaraţi admişi la interviu, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului interviului, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare care se depune la registratura Consiliului Județean Maramureș str. Gh. Șincai nr. 46 , Baia Mare.

Afişat azi 12 octombrie 2021, ora 10.00 la sediul și pe site-ul Consiliului Județean Maramureș www.cjmaramures.ro în cadrul secțiunii “Cariera”.

Secretar comisie concurs,
Consilier I superior
Ilieș Anuța

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.