REZULTAT - INTERVIU la concursul de promovare organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de Director Executiv, grad II la Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Maramureș din data de 18 August 2023

18 August 2023
Nr. 20015 / 18.08.2023

REZULTAT - INTERVIU
la concursul de promovare organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de Director Executiv, grad II la Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Maramureș din data de 18 August 2023 ora 11.00 – proba interviu

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) din H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatul interviului:
Nr. crt.   Număr înregistrare dosar  Punctaj interviu  Rezultatul probei  
1.  Nr. 17688 / 24.07.2023  96,60 puncte  ADMIS 

Conform art. 61 alin. (5) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu art. 618 alin. (14 ) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare sunt declaraţi admişi la interviu, candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului interviului, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare care se depune la registratura Consiliului Județean Maramureș str. Gheorghe Șincai nr. 46, Baia Mare.

Afișarea rezultatelor obținute de candidat la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Afişat azi 18.08.2023, ora 14.00 la sediul și pe site-ul Consiliului Județean Maramureș www.cjmaramures.ro în cadrul secțiunii “Cariera”.

Secretar comisie concurs,
Cheudan Daiana

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.