Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei juridice şi administratiei publice

14 Octombrie 2016
Consiliul Judeţean Maramureş organizează în data de 16.11.2016 ora 1000 ( proba scrisă) şi în 18.11.2016 ora 1300 (interviul) la sediul instituţiei, concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei juridice si administratiei publice: [...]
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREŞ

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Maramureş organizează în data de 16.11.2016 ora 10.00 (proba scrisă) şi în 18.11.2016 ora 13.00 (interviul) la sediul instituţiei, concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei juridice si administratiei publice:

Serviciul juridic şi contencios
 • Consilier juridic clasa I grad profesional asistent
 • Consilier juridic, clasa I grad profesional debutant

Compartimentul pregătirea şedinţelor, transparenţă decizională şi monitor oficial
 • consilier clasa I grad profesional principal
 • consilier clasa I grad profesional asistent

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii generale:
 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice:

Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent (1 post)
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minim 1 an;

Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant (1 post)
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice

Consilier, clasa I, grad profesional principal (1 post)
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minim 5 ani;

Consilier, clasa I ,grad profesional asistent ( 1 post)
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minim 1 an;

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 04.11.2016 ora 13.00 la Biroul resurse umane, etajul I, camera 129, Consiliul Judeţean Maramureş.

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Biroul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon 0262 / 214659 int. 125 sau pe site la adresa www.cjmaramures.ro în cadrul sectiunii “cariera”.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
BIBLIOGRAFIE
la concursul din data de 16 noiembrie 2016 pentru ocupare funcţiilor publice de execuţie de consilier juridic debutant şi consilier juridic gradul profesional asistent din cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică – Serviciul juridic şi contencios

 1. Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Codul civil din 2009 - republicare; Titlul VI: Proprietatea publică şi drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice;
 8. Codul de procedură civilă din 1 iulie 2010 - republicare;Titlul I: Procedura în faţa primei instanţe; Titlul II: Căile de atac – apelul şi recursul.
BIBLIOGRAFIE
la concursul din data de 16 noiembrie 2016 pentru ocupare funcţiilor publice de execuţie de consilier, gradul profesional asistent și consilier, gradul profesional principal din cadrul Direcției Juridice și Administrație Publică - Compartiment pregătirea şedinţelor, transparenţă decizională şi monitor oficial

 1. Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
 7. O.G nr. 75/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.