Concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice vacante de consilier, cls. I, grad profesional debutant - Biroul informare turistică și salvamont

30 Ianuarie 2018
ANUNŢ CONCURS 

Consiliul Județean Maramureș organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice vacante de consilier, cls. I, grad profesional debutant – Biroul informare turistică și salvamont.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii generale:
 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)cu modificările și completările ulterioare.
Condiţii specifice:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul geografie, specializarea geografia turismului;

Probele stabilite pentru concurs:
 • proba scrisă: 1 martie 2018 ora 10.00, la sediul Consiliului Judeţean Maramureş, str. Gh. Şincai nr. 46, Baia Mare.
 • interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până în data de 19 februarie 2018, ora 16 la sediul Consiliului Judetean Maramureș - Biroul Resurse umane, etajul I, camera 129, persoană de contact David Carmela - consilier, tel./fax 0262-214.659 / 211597 int.126, adresa e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si vor contine următoarele:
 1. formularul de înscriere prevazut în anexa;
 2. Curriculum vitae , modelul comun European;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. cazierul judiciar;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.


Bibliografia

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 215/2001, administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Constituția României;
 5. Ordinul 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism;
 6. Ordinul 235/2001 privind asigurarea turiștilor în cazul insolvabilității sau falimentului agenției de turism cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordin nr. 221/2015 privind modificarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism aprobate prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Judetean Maramureș - Biroul Resurse umane, etajul I, camera 129, persoană de contact David Carmela - consilier, tel./fax 0262-214659/211597 int.126, adresa e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.