Concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante de inspector, cls. I, grad profesional superior - la Direcția Juridică și Administrație Publică - Compartiment Educație, sănătate, asistență socială

16 Aprilie 2018
ANUNŢ CONCURS

Consiliul Județean Maramureș organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante de inspector, cls. I, grad profesional superior – la Direcția Juridică și Administrație Publică - Compartiment Educație, sănătate, asistență socială

Condiţii generale:
 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)cu modificările și completările ulterioare;

Condiţii specifice:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor, minim 9 ani.
Probele stabilite pentru concurs:
 • proba scrisă: 26 aprilie 2018 ora 1000, la sediul Consiliului Judeţean Maramureş, str. Gh. Şincai nr. 46, Baia Mare
 • interviu

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până în data de 23 aprilie 2018, ora 16 la sediul Consiliului Judetean Maramureș - Biroul Resurse umane, etajul I, camera 129 și vor contine următoarele:
 1. formularul de înscriere prevazut în anexa;
 2. Curriculum vitae, modelul comun European;
 3. copia actului de identitate
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice (extras REVISAL eliberat de angajator sau ITM )
 6. cazierul judiciar;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Judetean Maramureș - Biroul Resurse umane, etajul I, camera 129, persoană de contact David Carmela - consilier, tel./fax 0262-214.659 / 211597 int.126, adresa e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea

Link-uri rapide

Informaţii utile

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

CBC Parliament – Parlamentul Cooperării Transfrontaliere

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.