Concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior la Biroul relații externe din cadrul Directiei de dezvoltare şi implementare proiecte

13 Aprilie 2018
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ

ANUNŢ

Consiliul judeţean Maramureş organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior la Biroul relații externe din cadrul Directiei de dezvoltare şi implementare proiecte.
Condiţiile generale:
 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare;

Condiţii specifice:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență:
  • relații internaționale și studii europene,
  • economie,
  • economie și afaceri internaționale,
  • inginerie mecanică,
  • inginerie industrială;
 • vechime în specilaitatea studiilor minim 9 ani;
 • limbi străine – Cunoștințe de limbă engleză nivel avansat – probă suplimentară eliminatorie;
 • cunoștințe de operare pe calculator: aplicații Microsoft Office nivel mediu – dovedite prin diplomă sau certificat;
 • perfecționări (specializări) în managementul de proiect și/sau afaceri europene, dovedite cu diplomă/certificate de participare;
 • experiență în implementare de proiecte cu finanțări europene, demonstrate cu documente justificative relevante (cod proiect și unul sau mai multe documente cum ar fi: dispoziții de numire în echipa de proiect, fișe de post, contracte, recomandări) semnate și ștampilate și având mențiunea ”conform cu originalul”.

Probele stabilite pentru concurs:
 • proba suplimentară: cunoștințe de limbă engleză în data de 16 mai 2018 ora 10, probă eliminatorie;
 • proba scrisă : 17 mai 2018 ora 10;
 • interviu.

Probele de concurs se desfășoară la sediul Consiliului Judeţean Maramureş, str. Gh. Şincai nr. 46, Baia Mare.

Procedura de desfășurare a probei suplimentare poate fi consultată pe site-ul instituției la secțiunea ”Informații de interes public, Regulamente privind procedurile administrative, Regulamente concursuri”.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până în data de 04 mai 2018 ora 13 la sediul Consiliului Judetean Maramureș - Biroul Resurse umane, etajul I, camera 129 și vor contine următoarele documente:
 1. formularul de înscriere prevazut în anexa;
 2. Curriculum vitae, modelul comun European;
 3. copia actului de identitate
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice (extras REVISAL eliberat de angajator sau ITM )
 6. cazierul judiciar;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. eclaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului judetean Maramureș - Biroul Resurse umane, etajul I, camera 129, persoană de contact David Rodica - consilier, tel./fax 0262-214659 / 211597 int.126, adresa e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau pe site-ul instituției www.cjmaramures.ro în cadrul secțiunii “cariera”.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea

Link-uri rapide

Informaţii utile

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

CBC Parliament – Parlamentul Cooperării Transfrontaliere

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.