Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de Șef serviciu - Serviciul de logistică și administrativ - Direcția economică și patrimoniu

12 Februarie 2015

Consiliul Județean Maramureș organizează în data de 16 martie 2015 ora 10 (proba scrisă) și în 18 martie ora 13 (proba interviu) la sediul instituției concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de:  Șef serviciu - Serviciul de logistică și administrativ - Direcția economică și patrimoniu.
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ

ANUNŢĂ

Consiliul Județean Maramureș organizează în data de 16 martie 2015 ora 10 (proba scrisă) și în 18 martie ora 13 ( proba interviu) la sediul instituției concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de:
 • Şef serviciu - Serviciul de logistică și administrativ - Direcția economică și patrimoniu

Condiţii de participare la concurs sunt:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani; 
 • să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată;

Condiții specifice:
 • utilizare calculator nivel mediu (Word, Excel);

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anuntului în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, respectiv până la data de 04.03.2015, la sediul Consiliului Județean Maramureș, str. Gh. Șincai nr. 46 - Baia Mare, jud. Maramureș.

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Compartimentul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon 0262 / 214659 int. 125.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu

ACTE NECESARE PENTRU CONCURSUL DE PROMOVARE ÎN FUNCȚIA PUBLICĂ DE CONDUCERE

 • Formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale actor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • Copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
 • Copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverință care să ateste vechimea în muncă, și după caz, în specialitate;
 • Cazierul administrativ;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documente originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.


BIBLIOGRAFIE
pentru postul de șef Serviciu logistică și administrativ

 • Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate Ordinul nr. 2861/2009;
 • Legea nr. 319/2006 securităţii si sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.