CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT pentru ocuparea postului de manager al Școlii Populare de Arte "Liviu Borlan" Baia Mare

08 Februarie 2017
CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT pentru ocuparea postului de manager al Școlii Populare de Arte "Liviu Borlan" Baia Mare
REVENIRE LA ANUNȚUL NR. 702/31.01.2017publicat în ediția din 1 februarie 2017
În sensul că se completează domeniile de licență cu specializarea si se modifică calendarul de desfășurare al concursului

NR. 863/07.02.2017

CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ

ORGANIZEAZĂ

CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT
pentru ocuparea postului de manager al Școlii Populare de Arte "Liviu Borlan" Baia Mare

Condițiile de participare sunt următoarele:
 1. are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
 2. are capacitate deplină de exerciţiu;
 3. întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de activitate al instituţiei
  • domeniul fundamental – Științe umaniste și arte
  • domeniul de licență
   1. arte vizuale – specializarea arte plastice, arte decorative, design, pedagogia artelor plastice și decorative, ceramică-sticlă-metal, arte textile-design textile, modă-design vestimentar,scenografie și eveniment artistic, istoria și teoria artei
   2. muzica – specializarea pedagogie muzicală, muzica religioasă, muzicologie, interpretare muzicală-canto, interpretare muzicală – instrumente, compoziție muzicală,dirijat, artele spectacolului musical
   3. teatru și artele spectacolului – specializarea artele spectacolului , teatrologie, scenografie conform H.G 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2016-2017
 4. întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în management dobândită în instituții/companii/ONG-uri sau prin cursuri de manager de proiect organizate de entități înmatriculate în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților, dovedite cu certificate de absolvire;
 5. întruneşte condiția minimă de vechime în specialitatea studiilor minim – 2 ani.

Proiectele de management vor fi depuse în scris și în format electronic, fără a fi personalizate și fără a conține indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerințelor din caietul de obiective și a prevederilor legislației indicate în bibliografie.

De asemenea, vor fi depuse dosarele de concurs , cuprinzând documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor de participare la concursul de proiecte de management.

Dosarele de concurs trebuie să conțină următoarele:
 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul candidatului;
 • copia diplomei de absolvire a studiilor;
 • proiectul de management;
 • adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
 • cazier judiciar;
 • copia carnetului de muncă sau adeverința care atestă vechimea în specialitate.

Calendarul de desfășurare a concursului:
 • depunerea proiectelor de management de către candidați pâna la data de 09.03.2017, ora 15,00
 • analiza proiectelor de management în perioada 13.03.2017 – 24.03.2017
 • interviul constă în susținerea proiectului de management, data și ora susținerii probei va fi anunțată cu 24 de ore înainte.

Proiectele de management şi dosarul de concurs se depun la Biroul resurse umane al Consiliului judeţean Maramureş, cam. 129.

Anunţul, caietele de obiective şi conţinutul dosarului de concurs se afişează pe pagina de internet a Consiliului judeţean Maramureş, a Școlii Populare de Artă “Liviu Borlan„ Baia Mare şi la avizierul instituțiilor.
BIBLIOGRAFIA

pentru evaluarea candidaților în cadrul concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Școlii Populare de Arte ,,Liviu Borlan” Baia Mare.

 1. O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte,muzeelor si colectiilor publice , bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Ordinul 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management,a Regulamentului – cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a modelului - cadru al caietului de obiective, a modelului – cadru al raportului de activitate, precum si a modelului - cadru al contractului de management.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer ZETEA


Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.