ANUNȚ privind examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Maramureș

28 Noiembrie 2022
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ
Nr. 27739 / 28.11.2022

ANUNȚ
privind examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Maramureș

In conformitate cu prevederile art.476 alin. (1) lit.a) și alin. (2) lit. a) , art. 477 alin. (1) , art. 478 alin. (1-3), art.479 alin. (1) lit. a) , c) și d) și art. 618 alin. (4) și alin. (22) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu Capitolul IV, Secțiunea a 2-a - Promovarea în grad profesional din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Județean Maramureș organizează examen de promovare în grad profesional, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.
Se stabilește data susținerii examenului pentru promovarea în grad profesional a funcționarilor publici de execuție în data de 27.12.2022, ora 10.00 - proba scrisă și interviul în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condiții de participare la examenul de promovare:
  1. să aibă cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
  2. să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale în ultimii 2 ani de activitate;
  3. să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod;

Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte sunt:

Nr. crt.   Denumire funcție  Categorie  Grad profesional deținut  Compartiment  Gradul profesional pentru care se organinizează examenul 
1.  Consilier cls. I  de execuție  asistent  Compartiment financiar contabil  principal 

Dosarul de înscriere la examen va conține în mod obligatoriu următoarele acte:
  • copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
  • adeverința eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
  • formularul de înscriere;

Dosarele de înscriere la examenul de promovare se vor depune până la data de 19.12.2022, ora 12,00 la Biroul Resurse Umane, parter, camera 27 la sediul Consiliului Judeţean Maramureş, str. Gh. Șincai nr. 46, Baia Mare.

Relații suplimentare privind bibliografia se pot obține la Biroul Resurse Umane - telefon 0262 / 214659 int. 125. Persoană de contact: Simicorescu Sorina-consilier superior.

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu BOGDAN

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.