ANUNȚ privind desfășurarea concursului pentru promovarea în grad profesional superior a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Maramureș

CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ
Nr. 16241 / 24.05.2019

ANUNȚ
privind desfășurarea concursului pentru promovarea în grad profesional superior a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Maramureș

In conformitate cu prevederile art. 64 alin. (2) şi art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu Capitolul IV, Secțiunea a 2-a - Promovarea în grad profesional din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judetean Maramures organizează concurs de promovare în grad profesional superior a funcționarilor publici de executie, astfel:
Se stabilește data sustinerii concursului pentru promovarea în grad profesional a funcționarilor publici de execuție în data de 26 iunie 2019 ora 10 - proba scrisă și în data de 28 iunie 2019 – ora 11 interviu pentru promovarea în grad profesional superior a funcționarilor publici care îndeplinesc condițiile de promovare .

Condiții de participare la concurs:
  1. să aibă cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
  2. să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
  3. să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi;
Dosarul de înscriere la concurs va conține în mod obligatoriu următoarele acte:
  • copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
  • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
Dosarele de înscriere la concursul de promovare se vor depune până la data de 13.06.2019, ora 14,00 la Biroul Resurse Umane, etajul I, camera 129, Consiliul Judeţean Maramureş, str. Gh. Șincai nr. 46, Baia Mare.

Relații suplimentare privind bibliografia se pot obține la Biroul Resurse Umane - telefon 0262 / 214659 int. 125. Persoană de contact: Simicorescu Sorina

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer ZETEA

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.