ANUNŢ CONCURS de promovare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de ȘEF BIROU, grad II – Birou Informare turistică din cadrul Serviciului Relații Publice

11 Februarie 2020
NR. 1933 /11.02.2020

ANUNŢ CONCURS

CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ organizează în data de 12 MARTIE 2020 (proba scrisă) concurs de promovare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de ȘEF BIROU, grad II – Birou Informare turistică din cadrul Serviciului Relații Publice.

Condițiile de participare la concurs:

Conform art. 483, alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, funcționarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
 • Să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
 • Să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor, respectiv 5 ani;
 • Să fie absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe sociale;
 • Să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • Să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.
Probele stabilite pentru concurs se desfășoară la sediul Consiliului Județean Maramureș, str. Gheorghe Șincai, nr. 46, Baia Mare, după cum urmează:
 • Proba scrisă: 12 Martie 2020, ora 10.00.
 • Interviu: în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 2 Martie 2020, ora 16.00, la sediul Consiliului Județean Maramureș, Camera 129, etaj I, și vor conține următoarele:
 1. Formularul de înscriere prevăzut în anexă;
 2. Curriculum vitae, modelul comun european;
 3. Copia actului de identitate;
 4. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. Copia diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 6. Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 7. Copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. Cazierul administrativ.

Copiile documentelor prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia și atribuțiile prevăzute în fișa postului sunt anexate prezentului anunț.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean Maramureș, Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 46, Camera 129 sau se pot obține prin consultarea paginii web a instituției www.cjmaramures.ro în cadrul secțiunii “Cariera”.

Persoană de contact: DAVID Carmela, telefon 0262/214659, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer ZETEA

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.