Cerere de ofertă: Servicii de elaborare documentaţii tehnico-economice pentru execuția utilităților și dotărilor tehnico-edilitare aferente unui bloc de locuințe de serviciu în municipiul Baia Mare, strada Grănicerilor

14 Februarie 2020 101
Nr. 2222 / 302 / 14.02.2020

CĂTRE,

TOŢI OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI

REFERINȚA: Cerere de ofertă Servicii de elaborare documentaţii tehnico-economice pentru execuția utilităților și dotărilor tehnico-edilitare aferente unui bloc de locuințe de serviciu în municipiul Baia Mare, strada Grănicerilor (apă, canalizare, energie termică și electrică, gaze naturale precum și iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi în interiorul perimetrului destinat locuințelor de serviciu)
Consiliul Județean Maramureș intenționează să realizeze o cercetare de piaţă în vederea fundamentării bugetului aferent Documentaţiilor tehnico-economice pentru execuția utilităților și dotărilor tehnico-edilitare aferente unui bloc de locuințe de serviciu în municipiul Baia Mare, strada Grănicerilor, cu 19 unități locative. Acest tip de Servicii va cuprinde lucrări pentru asigurarea cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi, precum:
  • alimentare cu apă,
  • canalizare,
  • alimentare cu gaze naturale,
  • agent termic,
  • energie electrică,
  • telecomunicaţii,
  • căi de acces, alei pietonale, spații verzi

Elaborarea documentaţiilor se va realiza într-o singură etapă. Este recomandată vizitarea amplasamentului în vederea întocmirii unei oferte cât mai realiste. Anexăm prezentei, Certificatul de Urbanism nr.351 din 22.03.2019 emis de Primăria Municipiului Baia Mare în scopul: Elaborare Documentație pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construcții – Lucrări de Construire, precum și Extrasul de Carte Funciară nr. 113956 pentru terenul din intravilanul municipiului Baia Mare pe care urmează a se realiza construcția.

Oferta dumneavoastră de preţ se va transmite, la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Data limită pentru primirea ofertei de preț este 19 februarie 2019.

Notă: Transmiterea ofertei nu reprezintă obligația efectuării unei achiziții din partea instituției noastre.

Vă mulțumim anticipat pentru sprijinul acordat.

Cu deosebit respect,

Gabriel - Valer ZETEA
Președinte Consiliul Județean Maramureș

Claudia BREBAN
Director executiv

Oana CHIOREAN
Şef serviciu

întocmit,  
Mihaela GRINDEAN
consilier
Publicat în Achiziţii publice

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.