Comisia Europeană, prin Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA) de la Bruxelles, a deschis cererea de propuneri de proiecte 2016 a programului «Europa pentru cetăţeni», componenta 1 «Memorie istorică europeană».
Comisia Europeană, prin Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA) de la Bruxelles, a deschis cererea de propuneri de proiecte 2016 a programului «Europa pentru cetăţeni», componenta 1 «Memorie istorică europeană».

Program: «Europa pentru cetăţeni»

Componenta 1: «Memorie istorică europeană»

Obiective generale:
  • contribuție la înțelegerea de către cetățeni a Uniunii, istoriei și diversității acesteia;
  • promovarea cetățeniei europene și îmbunătățirea condițiilor de participare civică și democratică la nivelul Uniunii.

Priorităṭile 2016-2020: Potrivit ghidului beneficiarului, propunerile de proiect elaborate trebuie să se înscrie în priorităṭile anuale ale Comisiei, după consultarea Comitetului programului. ATENṬIE! Comisia Europeană a înlocuit priorităṭile anuale cu priorităṭi multianuale, ele sunt fixate pentru 2016, dar pot evolua.

Pentru componenta “Memorie istorică europeană”, priorităṭile 2016-2020 sunt următoarele:
  1. comemorarea evenimentelor istorice majore din istoria europeană recentă;
  2. societatea civilă și participarea civică în cadrul regimurilor totalitare;
  3. ostracizarea și pierderea cetățeniei în regimurile totalitare;
  4. tranziția democratică și aderarea la Uniunea Europeană (alte acțiuni).

Beneficiarii: autoritățile locale și regionale, organizaṭii non-profit ṣi ale societăṭii civile, asociaṭii ale supravieṭuitorilor, asociaṭii culturale, de tineret, educaṭionale ṣi de cercetare, asociaṭii ale oraṣelor înfrăṭite

Eligibilitate - ţări/regiuni: statele membre ale UE; Albania, Serbia, Muntenegru ṣi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei au semnat un protocol de aderare la program la 1 martie 2015.

Buget: 100.000 € maxim/proiect

Termen limită de depunere: 1 martie 2016, orele 12h (Central European Time, ora locală la Bruxelles)

Informaţii suplimentare:
  • Un proiect trebuie să implice organizații din cel puțin un stat membru. Se acordă prioritate proiectelor transnaționale.
  • Durata maximă a proiectului este de 18 luni; proiectele trebuie să-ṣi demareze activităṭile în perioada 1 august 2016-31 ianuarie 2017.
  • Pentru toate componentele/măsurile acestui program s-a creat un sistem electronic de depunere a cererilor. Ghidul beneficiarului explică paṣii pentru crearea unui cod de identificare propriu şi depunerea formularului electronic pentru cerere. Acest formular poate fi completat în limba română.
  • Cofinanṭarea pe aceasta componentă poate ajunge până la 70%. Această rată de finanțare din partea Comisiei Europene este rezultatul unei analize statistice, nu ar trebui să fie afișată în aplicaṭie. Surse de informare şi documente:

Sursa de informare: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/european-remembrance-2016_en

Ghidul beneficiarului: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/COMM-2013-00367-00-00-RO-TRA-00.pdf

Instituția responsabilă:

Agenṭia pentru Educaṭie, Audiovizual ṣi Cultură (EACEA)
Unitatea C1 – Europa pentru cetăṭeni
Avenue de Bourget (BOUR 01/04A) 1140 Bruxelles
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactaţi la: Serviciul Promovare a Proiectelor – Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, tel. 0262 211 947, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.