Hotărârea nr. 96 din 15.06.2016

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei programelor, proiectelor şi acţiunilor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă din domeniul tineretului, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2016

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică, propunerile comisiei de selectare a solicitărilor de finanţare nerambursabile şi avizele favorabile ale Comisiei pentru protecţia mediului, turism, tineret şi sport precum şi ale Comisiei pentru activităţi economico – financiare;
          Pe baza prevederilor bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2016 aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 19 din 3 februarie 2016 precum şi a Hotărârii nr. 27/2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului a Programelor, proiectelor şi acţiunilor în domeniul tineretului pe anul 2016;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5), lit. a) pct. 5 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă lista programelor, proiectelor şi acţiunilor în domeniul tineretului pe anul 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 15 iunie 2016. Au fost prezenţi 30 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 15 iunie 2016
Nr. 96

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.