ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMURES CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂREA privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici cuprinşi în studiul de fezabilitate pentru proiectul „Restaurarea şi Revitalizarea Bastionului Măcelarilor din Baia Mare, Maramureş”, propus spre finanţare în cadrul Mecanismului Financiar EEA Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean şi Referatul nr. 69 din 22.05.2008 al Biroului de Relaţii Internaţionale precum şi avizul favorabil al comisiei de psecialitate, În temeiul prevederilor art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi art. 91 alin. (3) lit. f) şi art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRĂRE Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai studiului de fezabilitate pentru proiectul „Restaurarea şi Revitalizarea Bastionului Măcelarilor din Baia Mare, Maramureş”, care urmează să fie propus spre finanţare în cadrul Mecanismului Financiar EEA, cuprinşi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, care va fi mandatat să semneze orice documente necesare fazelor de cerere de finanţare şi de implementare a acestui proiect. Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului Maramureş şi se comunică: – Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; – Direcţiei economice; – Direcţiei juridice şi administraţie publică; – Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; – Biroului relaţii internaţionale Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 27 mai 2008. PREŞEDINTE, Marinel Kovacs Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI, Dumitru Dumuţa Baia Mare, 27 mai 2008 Nr. 92

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.