ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Contractulul de parteneriat şi Contractului de comodat încheiate între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş şi Asociaţia „IL QUADRI FOGLIO” din Sighetu Marmaţiei având ca scop folosirea bazei materiale, proprietate a asociaţiei, în activitatea de protecţie a copilului

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, solicitärile şi propunerile fäcute de Asociaţia „IL QUADRI FOGLIO” din Sighetu Marmaţiei referitoare la activitatea de protecţie a copilului în sistem rezidenţial desfaşurată de asociaţie precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          În baza prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia drepturilor copilului;
          În temeiul prevederilor art. 91 alineat (6) lit. a) precum şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă acordul de parteneriat şi contractul de comadat încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş şi Asociaţia ,,IL QUADRI FOGLIO” cu sediul în Sighetu Marmaţiei, având ca obiect folosirea de către D.G.A.S.P.C. Maramureş a bazei materiale a asociaţiei pentru activităţi de protecţie a copilului în sistem rezidenţial, anexe la prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • lnstituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş;
  • Asociaţiei „IL QUADRI FOGLIO”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 21 mai 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDETULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare 21 mai 2007
Nr. 84

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.