ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea noilor valori ale unor bunuri din domeniul public al judeţului şi transmiterea acestora în domeniul public al unor unităţi administrativ – teritoriale

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei de patrimoniu şi logistică, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          Având în vedere Procesele verbale de recepţie finală pentru sistemele de alimentare cu apă a comunelor Boiu Mare, Coaş, Coltău, Dumbrăviţa, Săcălăşeni şi a oraşului Ulmeni; Conform art. 2 al. (3) din H.G. nr.687/1997 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale;
          În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
          În baza art.91 al (1) litera f), art. 97 al. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă noile valori ale unor bunuri din domeniul public al judeţului, rezultate în urma recepţiilor finale conform anexei nr.1.
          Art.2. Se aprobă transmiterea unor bunuri din domeniul public al judeţului în domeniul public al unor unităţi administrativ – teritoriale conform anexei nr.2.
          Art.3. Predarea – preluarea bunurilor prevăzute la art.2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
          Art.4. În mod corespunzător se modifică Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului.
          Art.5. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei de patrimoniu şi logistică;
  • Direcţiei economice;
  • Direcţiei planificare teritorială – urbanism;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Consiliului local al comunei Boiu Mare;
  • Consiliului local al comunei Coltău;
  • Consiliului local al comunei Coaş;
  • Consiliului local al comunei Săcălăşeni;
  • Consiliului local al oraşului Ulmeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 21 mai 2007

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 21 mai 2007
Nr. 82

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.