JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte interesele judeţului în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. „Institutul Regional pentru Educaţie, Cercetare şi Transfer Tehnologic” S.A

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, Adresa ADR Nord Vest înregistrată cu nr. 3457/2015 precum şi avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          Având în vedere prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          In temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. d), art. 92 şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adopta prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se desemnează domnul Dumuţa Dumitru având funcţia de consilier superior în cadrul D.D.I.P. să reprezinte judeţul Maramureş în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. „Institutul Regional pentru Educaţie, Cercetare şi Transfer Tehnologic” S.A. din data de 5 iunie 2015 în baza acţiunilor deţinute la această societate.
          Art.2. Se dă mandat reprezentantului desemnat să susţină şi să voteze pentru adoptarea celor 3 proiecte de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a adunării, respectiv:
  • Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii mandatului de administrator al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord - Vest cu doi ani, de la 25.03.2015 până la 25.03.2017;
  • Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. I.R.C.E.T.T. S.A. privind administrarea societăţii, în conformitate cu prevederile art.15(4) lit.l) prin numirea unui alt reprezentant al administratorului şi modificarea în consecinţă a art. 20 din Actul Constitutiv al societăţii;
  • Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea situaţiilor financiare anuale aferente anului fiscal 2014 şi raportul de audit pentru anul 2014.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Agenţie de Dezvoltare Regională Nord-Vest – administrator al S.C. IRCETT S.A.;
  • Domnului Dumuţa Dumitru.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi „pentru” şi un vot „împotrivă” în şedinţa ordinară din 29 mai 2015. Au fost prezenţi 30 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 29 mai 2015
Nr. 75

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.