JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Acordului de parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 61/29 aprilie 2015

          Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, Adresa nr. 4221/19.05.2015 prin care Asociaţia „Conştiinţă şi Libertate” solicită aprobarea schimbării datei de organizare a evenimentului ce formează obiectul Acordului de parteneriat şi avizul favorabil al Comisie juridice şi de disciplină;
          În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (6) lit. a) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se modifică Acordul de parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 61/29 aprilie 2015, încheiat cu Asociaţia „Conştiinţă şi Libertate”, în sensul schimbării datei de organizare a evenimentului ce formează obiectul acordului, ce va fi în data de 11 iunie 2015.
          Art.2. Celelalte prevederi ale Acordului de parteneriat încheiat cu Asociaţia „Conştiinţă şi Libertate”şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr.61/29 aprilie 2015 rămân neschimbate.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Asociaţiei „Conştiinţă şi Libertate”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 29 mai 2015. Au fost prezenţi 30 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 29 mai 2015
Nr. 73

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.