ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de Performanţă nr. 2965/ 2001 al directorului general al Regiei Autonome „AEROPORTUL” Baia Mare

          Având în vedere proiectul Actului adiţional la Contractul de performanţă al directorului general al R.A. „AEROPORTUL” Baia Mare,
          În temeiul prevederilor art. 104 alin (2) literele c) şi e) şi 109 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Actul adiţional la Contractul de performanţă nr. 2965/ 2001 al directorului general al Regiei Autonome „AEROPORTUL” Baia Mare.
          Art.2. Contractul de performanţă încheiat între Consiliul judeţean Maramureş şi directorul general al Regiei Autonome „AEROPORTUL” Baia Mare va fi renegociat până la data de 30 septembrie 2006 şi, ulterior, va fi suspus aprobării Consiliului judeţean Maramureş.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei economico - financiare;
  • Direcţiei juridice administraţie şi relaţii publice;
  • Regiei Autonome „Aeroportul” Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi „pentru”, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 25 august 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 25 august 2006
Nr. 68

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.