ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei Comisiei judeţene de expertiză medicală a persoanelor cu handicap adulte

          Având în vedere prevederile articolului nr. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa nr. 51/2005,
          Având în vedere comunicările transmise de instituţiile care au obligaţia de a desemna reprezentanţi în Comisia judeţeană de expertiză medicală a persoanelor cu handicap adulte şi ale D.G.A.S.P.C. Maramureş şi Procesul-verbal din data de 10.07.2006 privind desemnarea unui nou reprezentant al O.N.G.-urilor care desfăşoară activităţi de protecţie specială a persoanelor cu handicap,
          Având în vedere adresa cu nr. 190/10.02.2006 a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap privind avizul favorabil pentru funcţionarea Comisiei, pe o perioadă de 6 luni, în componenţa aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 130/22.12.2005,
          Având în vedere avizul favorabil pentru funcţionarea comisiei acordat de A.N.P.H. în data de 02.08.2006, pentru o perioadă de 6 luni, urmând ca în acest interval de timp preşedintele comisiei să absolve un curs în domeniul sociomedical sau să fie numit un nou preşedinte care să fi absolvit un curs în domeniul sociomedical,
          În temeiul prevederilor articolelor 104 alin. (5) litera a), pct. 2 precum şi articolul 109 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea componenţei Comisiei judeţene de expertiză medicală pentru persoanele cu handicap adulte prin înlocuirea dl Aranyosi Gavril – reprezentant al O.N.G.-urilor care desfăşoară activităţi de protecţie specială a persoanelor cu handicap cu doamna Andreca Rodica nominalizată de Asociaţia KELSEN Baia Mare.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Maramureş;
  • Direcţiei Economico-Financiare;
  • Membrilor comisiei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi „pentru”, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 25 august 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare 25 august 2006
Nr. 66

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.