JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe destinaţii a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale pe anul 2019
 
          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul comun al Direcţiei Economice şi Patrimoniu şi al Direcţiei Tehnice şi Investiţii precum şi avizul favorabil al Comisiei pentru buget – finanţe;
          Având în vedere Legea nr. 50/ 2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (3), lit. a) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta
 
HOTĂRÂRE:
 
          Art.1. Se aprobă repartizarea pe destinaţii a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale din judeţul Maramureş în sumă de 12.328 mii lei, astfel:
  • 3.328 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile comunale, urmând ca repartizarea acesteia pe unităţi administrativ-teritoriale să fie aprobată ulterior prin hotărâre de către Consiliul judeţean Maramureş;
  • 9.000 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu.
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 22 martie 2019. Au fost prezenţi 29 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.
 
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 22 martie 2019
Nr. 38

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.