JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Sighetu Marmaţiei

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație Publică Nr. 14841/21.11.2019;
 • Adresa nr. 1106/12.11.2019 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Sighetu Marmației înregistrată la Consiliul Judeţean Maramureş cu nr. 14282/12.11.2019;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de învăţământ cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de Procesul verbal al Comisiei de validare privind votul secret exprimat;
          În baza prevederilor art. 96 alin. (2), lit. b) din Legea nr. 1/ 2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. (f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Maramureș în Consiliul de Administraţie al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației, următoarele persoane:
 • Kökényesdi Mihai Ştefan – consilier judeţean;
 • Grad Gheorghe – consilier judeţean.
          Art.2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Centrului Şcolar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației;
 • Persoanele desemnate.
 
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 294
Baia Mare, 29 noiembrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot secret cu 26 voturi „pentru”, un vot „împotrivă”, două voturi nule şi cinci neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 noiembrie 2019. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.