JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Planului de intreţinere şi reparaţii curente si periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2018

          Având in vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A., Raportul Directiei Tehnice şi Investiţii şi avizul favorabil al Comisiei pentru buget – finanţe;
          În conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Judeţean Maramureş:
 • nr. 68/ 2018 pentru aprobarea planului de întreținere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2018;
 • nr. 154/2018 privind modificarea Planului de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene in anul 2018;
 • nr. 173/ 2018 de validare a rectificării bugetului propriu al judetului Maramureş pe anul 2018;
 • nr. 203/2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judetului pe anul 2018;
 • nr.210/2018 privind modificarea Planului de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2018;
          În baza prevederilor:
 • O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr.955/ 2004 pentru aprobarea reglementarilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
 • art. 22 din O.G. nr. 43/ 1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a) pct.12 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adopta prezenta

HOTĂRÂRE:
 
          Art.1. Se aproba modificarea Planului de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2018 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 68/ 2018 cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotarâre.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judetului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Directiei Tehnice şi Investiţii;
 • Directiei Economice şi Patrimoniu;
 • Directiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S. A.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 7 decembrie 2018. Au fost prezenţi 27 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PRESEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDETULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 7 decembrie 2018
Nr. 291

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.