Hotărârea nr. 249 din 28.11.2016

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui comisiei pentru Buget – finanțe, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu precum şi avizul favorabil al comisiei mai sus menţionată;
          Luând în considerare Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr.19/03.02.2016 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2016 precum şi Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 22 din 19.02.2014 pentru aprobarea Procedurilor de lucru privind stabilirea modului de constituire şi utilizare a Fondului de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului judeţean Maramureş;
          Luând în considerare solicitările unor persoane fizice și juridice adresate consiliului judeţean;
          În temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
          În baza prevederilor art. 91 alin. (3) lit. a) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă utilizarea din rezerva bugetară constituită la dispoziţia Consiliului judeţean Maramureş a sumei de 45,00 mii lei pentru diferite acţiuni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei prefectului judeţului Maramureş;
  • Administraţiei judeţene a finanţelor publice Maramureş;
  • Compartimentului secretariat consiliu şi gestiunea documentelor;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Partenerilor interesaţi.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 de voturi „pentru” şi patru neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 28 noiembrie 2016. Au fost prezenţi 32 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 28 noiembrie 2016
Nr. 249

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.