JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 186 D: DJ 186 Strâmtura - Slătioara - Glod - Poienile Izei – Botiza – Șieu (DJ 186)

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, documentaţia cadastrală şi avizele favorabile ale Comisiei juridice şi de disciplină precum şi ale Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului;
          În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a Ordinului nr. 496 din 1998 privind aprobarea Metodologiei pentru executarea lucrărilor de cadastru al drumurilor publice emis de către Ministerul Transporturilor și Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie;
          În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică;
          În baza art. 91 alin. (1) lit. c) şi f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se identifică ca aparținând domeniului public al județului Maramureș, atestat prin H.G. nr. 934/2002, anexa 1, nr. crt. 1, tronsonul de drum județean „DJ 186 D: DJ 186 Strâmtura - Slătioara - Glod - Poienile Izei – Botiza – Șieu (DJ 186)”, prin elementele:
 • tronsonul de la km 0 – km 3+012, S = 26.318 mp – anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 3+012 – km 5+435, S = 23.506 mp – anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 5+435 – km 7+294, S = 15.275 mp – anexa nr. 3 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 7+294 – km 7+324, S = 279 mp – anexa nr. 4 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 7+324 – km 8+327, S = 8.846 mp – anexa nr. 5 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 8+327 – km 10+437, S = 20.710 mp – anexa nr. 6 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 10+437 – km 12+307, S = 16.992 mp – anexa nr. 7 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 12+307 – km 13+414, S = 8.540 mp – anexa nr. 8 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 13+414 – km 13+529, S = 949 mp – anexa nr. 9 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 13+529 – km 14+240, S = 4.880 mp – anexa nr. 10 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 14+240 – km 14+936, S = 5.475 mp – anexa nr. 11 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 14+936 – km 15+360, S = 3.176 mp – anexa nr. 12 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 15+360 – km 16+012, S = 5.179 mp – anexa nr. 13 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 16+012 – km 17+049, S = 9.167 mp – anexa nr. 14 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 17+049 – km 17+914, S = 8.072 mp – anexa nr. 15 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 17+914 – km 18+907, S = 12.167 mp – anexa nr. 16 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 18+907 – km 19+804, S = 10.153 mp – anexa nr. 17 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 19+804 – km 21+259, S = 15.706 mp – anexa nr. 18 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 21+259 – km 23+608, S = 25.920 mp – anexa nr. 19 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 23+608 – km 24+295, S = 8.417 mp – anexa nr. 20 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 24+295 – km 24+725, S = 5.624 mp – anexa nr. 21 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 24+725 – km 26+825, S = 26.617 mp – anexa nr. 22 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 26+825 – km 27+551, S = 8.893 mp – anexa nr. 23 la prezenta hotărâre,
lungime totală de 27,551 km și suprafața totală de 270.861 mp., conform planurilor de amplasament și delimitare ce fac parte integrantă din prezenta.

          Art.2. Imobilul descris la Art. 1 nu a fost întăbulat în Cartea Funciară, nu a fost înstrăinat, nu a fost și nu este grevat de sarcini.
          Art.3. Se aprobă depunerea documentațiilor cadastrale întocmite pentru fiecare tronson de drum județean la O.C.P.I. Maramureș, în vederea identificării cu numere cadastrale și întăbulării în cartea funciară a imobilului descris la Art.1.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
 • Instituției Prefectului – județul Maramureș;
 • Direcției Juridice și Administrație Publică;
 • Direcției Economice și Patrimoniu;
 • Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 16 decembrie 2015. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDETULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 16 decembrie 2015
Nr. 232

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.