Hotărârea nr. 222 din 27.10.2016

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de modificarea anexei Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 53/2012 privind aprobarea Normelor financiare referitoare la utilizarea sumelor alocate de Consiliul judeţean prin contracte de susţinere financiară a activităţilor sportive

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Comisiei pentru activităţi de turism, tineret şi sport, avizele favorabile ale comisiei mai sus menţionate precum şi ale Comisiei pentru buget – finanţe; Pe baza prevederilor art. 69 din Legea nr. 69/2000 a Educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi i completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5), lit. a) pct. 6 şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Art.10, alin. (1) din Normele financiare referitoare la utilizarea sumelor alocate de Consiliul judeţean prin contracte de susţinere financiară a activităţilor sportive se modifică şi va avea următorul cuprins:
          „Sportivii legitimaţi ai clubului sportiv, antrenorii acestora, precum şi alţi membri ai colectivelor tehnice pot primi pe perioada acţiunii de pregătire a competiţiei sportive la care participă o indemnizaţie în sumă de până la 5.000 lei/lună, în baza criteriilor stabilite de club”

          Art.II. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Judeţene de Tineret şi Sport;
  • Compartimentului de Audit Intern;
  • Structurilor sportive de performanţă de prim eşalon.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 de voturi „pentru” şi 3 neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 27 octombrie 2016. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 27 octombrie 2016
Nr. 222

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.