JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2018

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice și patrimoniu, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Luând în considerare nota de fundamentare nr. 3763 din 05.10.2018 din partea Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, Nota de fundamentare nr. 313/19.10.2018 din partea Serviciului de relații publice și promovarea județului din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului județean Maramureș, a Notei de fundamentare nr.4208/23.10.2018 din partea Serviciului Administrativ din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Județean Maramureș, prin care se fundamentează oportunitatea și necesitatea investițiilor;
          În baza indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Proiect tehnic extindere pe verticală tronson sudic și reparații capitale șarpantă și schimbare învelitoare tronson nordic corp clădire C1, din Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 72”, aprobați prin hotărârea Consiliului județean Maramureș nr.218/18.10.2018;
          În temeiul prevederilor art.46, alin.(3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; a art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul județean Maramureș, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiții” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Detalierea influenţelor intervenite în buget în urma modificărilor de la art. (1) este prezentată în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureș;
  • Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș;
  • Direcției Economice şi Patrimoniu;
  • Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte;
  • Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 25 octombrie 2018. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 25 octombrie 2018
Nr. 222

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.